Sao24/07/201802:30

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với ZIKZAK, Thanh Hương khẳng định "chúng tôi chơi rất thân với nhau, và vai diễn là vai diễn, ngoài đời là ngoài đời...không thể chung với nhau được"

Biên tập + dựng phim: Châm Phạm

Quay Phim: Xuân Quý - Tuấn Đinh

Kỹ thuật: Xuân Phúc - Duy Tiến

Avatar