Giải trí23/07/201801:15

Diễn viên Thanh Hương diễn lại cảnh các phân cảnh trong phim Quỳnh Búp Bê như: cảnh tiếp rượu với khách, thoại với Quỳnh, thoại với ông Cấn - chủ Thiên Thai và cảnh nội tâm nhân vật Lan Cave...

Biên tập + dựng phim: Châm Phạm

Quay Phim: Xuân Quý - Tuấn Đinh

Kỹ thuật: Xuân Phúc - Duy Tiến

Avatar