Lam Trường chia sẻ khoảnh khắc vô giá, cảm ơn những giọt nước mắt

Lam Trường: "Chính những giọt nước mắt của khán giả là nguồn động lực để tôi bước tiếp"...

Biên dựng: Châm Phạm

Nguồn: Youtube @Lam Truong's Official Channel

Xem Thêm >>

Xem Thêm >>