Giải trí 03/07/2018 03:12

Lam Trường: "Chính những giọt nước mắt của khán giả là nguồn động lực để tôi bước tiếp"...

Biên dựng: Châm Phạm

Nguồn: Youtube @Lam Truong's Official Channel

Avatar