Mẹo hay01/09/201703:49

Khi xe bị nhấn chìm trong nước lũ, lao xuống sông, bạn phải làm gì để có thể thoát ra một cách an toàn? Những gợi ý trên đây sẽ là những gơi ý hữu ích phòng khi bạn rơi vào những hoàn cảnh trên.Q.N (Video: Tech Insider)

 

 

 

 

Avatar