Làm thế nào để thoát ra an toàn khi ô tô bị chìm trong nước?

Khi xe bị nhấn chìm trong nước lũ, lao xuống sông, bạn phải làm gì để có thể thoát ra một cách an toàn? Những gợi ý trên đây sẽ là những gơi ý hữu ích phòng khi bạn rơi vào những hoàn cảnh trên.Q.N (Video: Tech Insider)

 

 

 

 

Xem Thêm >>

Xem Thêm >>