Thời sự01/03/201812:02

Thời gian tới việc đấu giá biển số xe sẽ được tổ chức công khai. Tuy nhiên việc đấu giá sẽ được thực hiện như thế nào? Biển như thế nào được gọi là đẹp?

Theo VTC

Avatar