Bàn tròn16/04/201811:35

Bộ quy tắc ứng xử chỉ là đối phó. Môi trường giáo dục hiện nay cần một cuộc cách mạng mềm, với nền tảng của sự tôn trọng và yêu thương. Đó là kỳ vọng của các nhà giáo ở phần III và cũng là phần cuối của chương trình Bàn tròn trực tuyến “Làm gì khi môi trường giáo dục bị khủng hoảng?”

VietNamNet

Avatar