Mạng xã hội 04/12/2019 06:04

Cụ bà bán hàng rong bị chiếc xe "chồm" lên người khi đang ngồi cách trạm xăng không xa

Nguồn Mạng xã hội giao thông
Avatar