Truyền hình 17/11/2019 08:17

Một trong những phần thi đáng chú ý nhất trong chương trình chính là phần thi của Minh Hiếu với thử thách Domino siêu tốc.

Lê Hiếu (Nguồn: HTV2)

Avatar