Truyền hình15/12/201906:56

Nổi bật trong tập 8 của Siêu trí tuệ Việt Nam là phần thi Giải cứu từ điển của Tấn Kiên.

Biên dựng: Lê Hiếu (Nguồn: HTV2)

Avatar