Truyền hình 15/12/2019 06:56

Nổi bật trong tập 8 của Siêu trí tuệ Việt Nam là phần thi Giải cứu từ điển của Tấn Kiên.

Biên dựng: Lê Hiếu (Nguồn: HTV2)

Avatar