Truyền hình03/11/201904:57

Một trong những phần thi gay cấn nhất chương trình chính là phần thi của Tường Vân với thử thách Bưu kiện thần tốc.

Lê Hiếu (Nguồn: Vie Channel -HTV2)

Avatar