TV Show 08/12/2019 08:40

Phần thử thách Ma trận số nguyên tố của Huy Hoàng tại Siêu trí tuệ Việt Nam khiến cả 3 giám khảo phải chấm điểm 5 tuyệt đối bởi độ khó của nó.

Biên dựng: Lê Hiếu (Nguồn: HTV2)

Avatar