Giải trí 04/12/2017 11:32

Việc diễn viên với khả năng chưa thuyết phục đi hát đã khiến nhiều nghệ sĩ đưa ra ý kiến trái chiều. Có ý kiến cho rằng cần cấp lại thẻ hành nghề để "lọc" những ca sĩ tự phong.

Theo VTC1

Avatar