Trong nước 06/11/2018 10:27

Mỗi sáng, có hàng trăm người dắt xe máy đi ngược chiều tại cầu Mộ Lao, Hà Nội để tránh sự kiểm tra của lực lượng Cảnh sát giao thông,

Thực hiện: Đình Hiếu
Avatar
Avatar
Hưng 06/11/2018 13:16
Bất cập trong quy hoạch giao thông chăng?