Sao24/04/202007:04

Sau vụ việc bị bạn gái cũ tố trăng hoa, La Chí Tường liên tiếp đã có những động thái bày tỏ nhận sai trên weibo cá nhân.

Biên dựng: Hạnh Hạnh

Bài viết: Minh Ngọc

Avatar