Kỷ lục thế giới mới: 32 người đồng loạt châm lửa tự thiêu

32 người sau khi bôi gel chống cháy đã đồng loạt châm lửa tự thiêu, xác lập kỷ lục Guinness mới với nhiều cơ thể cùng bốc cháy nhất.

Nguồn: Guinness World Records

Xem Thêm >>

Xem Thêm >>