Chuyện lạ 11/06/2018 04:39

32 người sau khi bôi gel chống cháy đã đồng loạt châm lửa tự thiêu, xác lập kỷ lục Guinness mới với nhiều cơ thể cùng bốc cháy nhất.

Nguồn: Guinness World Records

Avatar