Ngư dân Bajau ở Indonesia thường xuyên lặn xuống độ sâu 70m chỉ với một chiếc mặt nạ gỗ, họ có thể ở dưới nước tới 13 phút một lần.

Đ.Tuấn (Video: CNN Indonesia, BBC)

Avatar
Avatar
Triệu năm sau những con người này sẽ không cần nhà. Vì họ tiến hóa thích nghi với nước biển cả đời luôn