Thế giới02/03/201711:37

Abraham Poincheval, một nghệ sĩ người Pháp đã nhốt mình trong một phiến đá trong 1 tuần. Anh thu mình sống trong ngôi nhà “đặc biệt” này, hạn chế cử động tối đa và chỉ ăn súp hoa quả đóng hộp để tồn tại.Video: Reuters

Avatar