Thế giới28/05/201708:30

Một nhà tắm công cộng ra đời từ năm 1939 ở Tokyo đã tổ chức lớp học cho những vị khách tắm khỏa thân. Với mục đích đưa những người trẻ đến với văn hóa tắm công cộng đang mai một dần ở Nhật Bản. Học trong lúc khỏa thân giúp con người thoát khỏi sự câu nệ, khuôn phép và quá trình tiếp thu cũng diễn ra nhanh hơn.Video: Reuters

Avatar