Thời sự20/05/202106:00

Hơn 6 tháng qua, hàng nghìn con cá tra dầu về trú ngụ tại bến đò nhà bà Nguyễn Thị Nhàn. Những con cá rất dạn dĩ bơi tới bơi lui trên tay của người cho chúng ăn.

Quang Đăng

Avatar