Chuyện lạ16/01/201709:34

“Ruột để ngoài da” là một câu thành ngữ nói về những người vô tâm vô tính, bộp chộp, không giấu ai điều gì. Nhưng trên thực tế, cũng có những người ruột ở bên ngoài cơ thể thật. Cụ bà 80 tuổi người Trung Quốc, suốt 20 năm qua đựng ruột trong túi nilon là một trường hợp như thế.“Ruột để ngoài da” là một câu thành ngữ nói về những người vô tâm vô tính, bộp chộp, không giấu ai điều gì. Nhưng trên thực tế, cũng có những người ruột ở bên ngoài cơ thể thật. Cụ bà 80 tuổi người Trung Quốc, suốt 20 năm qua đựng ruột trong túi nilon là một trường hợp như thế.

Theo VTC14

Avatar