Một con rắn đuôi chuông đi lạc vào lãnh thổ của kỳ đà đã phải nhận cái kết đau đớn.

Đ.T (Theo Youtube@Reptile Channel)
Avatar