Thế giới08/01/201909:00

Theo Economist, trong năm 2019, kính thực tế ảo sẽ tạo ra một bước tiến lớn trong ngành phẫu thuật của thế giới.

Theo Economist

Avatar