Thế giới 08/01/2019 09:00

Theo Economist, trong năm 2019, kính thực tế ảo sẽ tạo ra một bước tiến lớn trong ngành phẫu thuật của thế giới.

Theo Economist

Avatar