Công nghệ22/12/202106:00

Với chi phí lên tới 10 tỷ USD, kính thiên văn hiện đại nhất, mạnh nhất thế giới có thể nhìn thấu các hành tinh, vì sao... ở khoảng cách cả tỷ năm ánh sáng.

A.B (Theo WSJ)

Avatar
Avatar
Tìm làm gì khoảng cách hàng tỉ năm ánh sáng trong khi khả năng của con người chỉ có thể bay vào không gian dăm baphút ánh sáng .