Cộng đồng17/01/202112:00

Một tình huống khó tin khi con báo hoang bất ngờ xuất hiện trên đoạn đường đông người và xe cộ qua lại.

Nguồn: Newsflare

Avatar