Đời sống21/12/201707:14

Nước dùng cho nông nghiệp được trạm bơm xã Tam Hiệp hút từ dòng kênh có nước đen xì, nồng nặc mùi xú uế, tung bọt trắng xóa… Nhưng nhiều hộ dân vẫn phải sử dụng khi canh tác vì là nguồn nước duy nhất.

Theo ANTV
Avatar