Sao 31/08/2018 04:45

Trong một sự kiện mới đây, Kiều Minh Tuấn - Cát Phượng đều khẳng định chuyện chia tay chỉ là tin đồn

Thực hiện: Châm Phạm

Nguồn: Youtube @8 Sài Gòn Channel

Avatar