Sao 05/09/2018 06:31

Nếu như trước đây Kiều Minh Tuấn từng thổ lộ sẽ chăm sóc Cát Phượng đến cuối đời thì bây giờ anh phát biểu: "Nếu có người thứ ba và tình cảm đủ lớn, tôi sẽ lựa chọn".

Biên dựng: Châm Phạm

Nguồn: Helino

Avatar