Mạng xã hội01/12/201603:10

Để trẻ say sưa ngủ trên yên xe hay trẻ nằm trên yên kéo xe hàng rong mưu sinh,... đều đẩy trẻ vào tình huống nguy hiểm.Theo Vietnamnet

Avatar