Cộng đồng13/01/202204:29

Khi các nhân viên bưu chính đang vận chuyển các kiện hàng từ một chiếc xe tải xuống đất thì một gói hàng bất ngờ nổ tung.

Nguồn: Newsflare

Avatar