Trong thế giới loài kiến được chia thàn‌h nhiều đẳng cấp, bao gồm kiến thợ, kiến lính, kiến đực và kiến chúa

Đ.T (Theo BBC)
Avatar