Hài11/07/201911:21

Hiệu trưởng kiểm tra IQ trước khi nhập học và câu trả lời 'siêu thực tế' của cô học trò nhí quả là 'vô đối'...

Video: Markangelcomedy

Avatar