Thời sự23/05/202108:33

Đánh dấu vị trí khoảng cách, vách ngăn chia ô, hòm phiếu chính và hòm phiếu phụ…đó là những điểm rất đặc biệt mà chưa một kì bầu cử nào từng có ở Bắc Giang.

Thùy Chi - Xuân Minh

Avatar