Thế giới07/01/202110:24

Từ cuộc tuần hành, biểu tình ủng hộ TT Trump với lời kêu gọi 'Cứu lấy nước Mỹ', đám đông đã kích động, dẫn đến xô xát với cảnh sát và sau đó xông vào tòa nhà Quốc hội Mỹ. Tình trạng hỗn loạn và bạo lực xảy ra tại Điện Capitol.

Q.N (Video: ITV News, Reuters)
Avatar