Trong nước 02/03/2020 08:08

20 héc – ta đất dịch vụ xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội quy hoạch cho gần 2.000 hộ dân sinh sống, tuy nhiên 10 năm người dân về ở vẫn chưa có điện, nước.

Đình Hiếu - Nguyễn Đức

Avatar