Quân sự 12/10/2017 11:33

Tổ hợp tên lửa chống tăng tự hành Khrizantema-S của Nga là khắc tinh của mọi loại xe tăngNguồn QPVN

Avatar