Quân sự12/10/201711:33

Tổ hợp tên lửa chống tăng tự hành Khrizantema-S của Nga là khắc tinh của mọi loại xe tăngNguồn QPVN

Avatar