Hài 13/09/2018 10:48

Những chú chim biết chờ đèn đỏ để… sang đường hay boss đắp chăn cho bé sen rất cẩn thận hoặc khi boss đã thích dép của sen thì còn lâu mới chịu trả…

Video: Tik Tok

Avatar