Hài16/03/201809:00

Càng "hiểu rộng, biết nhiều" thì khả năng phán đoán càng "nguy hiểm"...

2T

Avatar