Quốc tế 18/07/2019 03:21

Đến trễ khi cổng an ninh đã đóng cửa, không được lên tàu, người phụ nữ để một chân xuống đường tàu không cho tàu rời sân ga.

Video: AP, SCMP

Avatar