Cộng đồng 14/03/2016 11:05

Chiếc xe container lao với tốc độ rất cao, vượt phải những chiếc khác và cuống cuồng phanh gấp khi gặp tình huống trước mặt…

Một tai nạn do lái xe bất cẩn và cực kỳ coi thường sự an toàn của các phương tiện giao thông khác trên đường.

Cũng rất may cho lái xe này là làn đường bên phải vào thời điểm đó không có bất kì phương tiện nào lưu thông, nếu không sẽ không tránh khỏi những tai nạn vô cùng thương tâm.

Nguồn: UB An toàn Giao thông
Avatar