Thế giới16/09/202004:09

Những học sinh nghèo, không có điều kiện để lên mạng ở Indonesia đã thu lượm  rác thải nhựa để đổi lấy wifi. Nhờ vậy, các em không bị bỏ lỡ các lớp học trực tuyến.

Q.N (Theo SCMP, Reuters)

Avatar