Không có 365, Isaac vẫn thể hiện xuất sắc 'Bống bống bang bang'

Vắng bóng 3 thành viên, 'Bống bống bang bang' được Isaac thể hiện theo một phong cách hoàn toàn khác.

Thực hiện: Châm Phạm - Xuân Quý

Xem Thêm >>

Xem Thêm >>