Nhạc 14/05/2018 05:00

Vắng bóng 3 thành viên, 'Bống bống bang bang' được Isaac thể hiện theo một phong cách hoàn toàn khác.

Thực hiện: Châm Phạm - Xuân Quý

Avatar