Thời sự22/12/201711:27

Ngày 22/12, Viện Bảo tồn di tích và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương đã tổ chức Hội thảo khôi phục và tôn tạo các di tích không còn nguyên vẹn, lấy chùa Côn Sơn, đềKiếp Bạc làm ví dụ thực tiễn. Việc khôi phuc và tôn tạo với các di tích này vẫn còn nhiều băn khoăn từ các nhà khoa học.

Thực hiện: Đình Hiếu - Đức Yên 

Avatar