Hài21/11/201804:22

Thấy cháu gái cầm bảng điểm môn nào cũng bị trượt, ông chú tranh thủ mắng cháu và tự khen ngày xưa học rất giỏi với bạn gái nhưng mà không ngờ....

Video: Mark Angel

Avatar