Hài 26/09/2017 09:47

Bé khóc mãi mới có tí nước mắt, thế mà lại lau mất của bé...Nguồn clip: FB

Avatar