Thời sự27/05/201509:22

Với vai trò chủ công trên mặt trận phòng chống ma túy, lực lượng công an đã triệt phá nhiều đường dây vận chuyển buôn bán và tàng trữ ma túy lớn.

Ma túy với những tác hại ghê gớm, đang đe dọa đến sự bình yên của các gia đình, gây thiệt hại lớn về kinh tế, đồng thời là mầm mống của nhiều tệ nạn trong xã hội. Đấu tranh loại bỏ tệ nạn này là nhiệm vụ đã được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm từ nhiều năm nay.

Với vai trò chủ công trên mặt trận phòng chống ma túy, lực lượng công an đã triệt phá nhiều đường dây vận chuyển buôn bán và tàng trữ ma túy lớn. Trong cuộc đấu tranh này, nhiều chiến sĩ công an đã ngã xuống để bảo vệ hạnh phúc của nhân dân và sự bình yên cuộc sống.

Theo VTV
Avatar