Cộng đồng21/09/202104:08

Lợi dụng lúc chủ cửa hàng đi đổi tiền lẻ, người phụ nữ mang bầu đã vươn người qua tủ kính, mở khóa và lấy một chiếc điện thoại còn nguyên trong hộp rồi rời đi.

Nguồn: Newsflare

Avatar