Cộng đồng09/06/202111:11

Camera an ninh của nhà dân bên đường đã ghi lại một phần diễn biến của vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Nguồn MXHGT
Avatar