Quốc tế 09/10/2019 05:39

Trận lở tuyết hoàn toàn nhấn chìm đoàn leo núi khi họ đang cố gắng leo lên đỉnh Lenin, Kyrgyzstan.

Đ.T (Theo Newsflare)
Avatar