Cộng đồng06/09/202111:12

Một người phụ nữ hốt hoảng khi đã vô tình giẫm phải một con rắn hổ mang chúa ‘’đột nhập’ vào nhà.

Nguồn: Newsflare

Avatar