Cộng đồng20/06/202103:58

Con vật bò sát chết chóc dài 3m được tìm thấy trong nhà để xe khi nó đang vật lộn để nuốt chửng một con rắn khác.

Nguồn: Newsflare

Avatar